Sixt LWAR: BMW 525i Touring

Ende 2009, BMW 525i Touring von Sixt.